A területemet évek óta a bio elveknek megfelelően művelem, de csak most szeretnék bejelentkezni. Lehet hamarabb bio a gazdaság?

Igen. Az átállási idő lerövidítésére (korosbításra) akkor van lehetőség, ha: 

a) az érintett terület olyan uniós társfinanszírozásban megvalósuló agrár-környezetvédelmi programban vett részt, amelyben az ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett tápanyagokat és növényvédő szereket nem használhattak, vagy 

b) a gazdálkodó az eljárás során hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy az érintett földterületeket az öko-státusz kérelmezett időpontját megelőző 3 évben az ökológiai gazdálkodásban tiltott (a 889/2008/EK r. I. és II. mellékletében nem szereplő) készítményekkel nem kezelték. 

Az eljárásrend az ökológiai státusz megadására vonatkozik, az átállási státusz korábbi elérésére nem alkalmazható! Ez alapján például, konvencionális státuszról nem kaphatja meg hamarabb az átállási státuszát, vagy álló kultúrák esetén a második éves átállási terméke nem lehet hamarababb harmadik éves átállási. A kérelem a bio státusz „azonnali” elérésére vonatkozik. 

Bővebb információ az Átállási idő lerövidítése c. tájékoztatónkban található.