Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és adatvédelmi tájékoztató az adatvédelmi rendelet 13. cikke alapján (GDPR) 

Személyes adatainak védelme előtérben áll és tanúsító szervezetként is különös figyelmet fordítunk adatainak védelmére. Adatait ezért kizárólag az alkalmazható törvényi rendelkezések azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2017.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) alapján kezeljük. 

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban részletesen tájékoztatjuk az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókról, amelyek: 

a) a szerződéskötés, valamint az ellenőrzés és tanúsítás folyamatának előkészítéséhez és lebonyolításához, 

b) a honlapunk látogatásához és használatához, 

c) az információ és nyilvánossági jogunkhoz, 

d) illetve a reklámanyagaink, egyéb tájékoztatóanyagaink kezeléséhez kapcsolódnak. 

1. Elérhetőségeink (adatkezelő) 

Bio Garancia Kft. 

1036 Budapest, Dereglye u. 5/2. I. em. 5. 

info@bio-garancia.hu 

2. Személyes adatok 

Az adatvédelmi rendelet értelmében személyes adatnak számít minden olyan adat(tartalom), amely a személyre vonatkozik vagy a személyhez érdemben kapcsolódik, mint például név, elérhetőség, e-mail cím, telefonszám. 

3. Az adatkezelés célja 

Személyes adatait az alábbi célok felhasználására kezeljük: 

a) megkeresésére ill. érdeklődésére adott válaszok, valamint az ezekhez kapcsolódó kérdések megválaszolásához, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos szerződési ajánlatok készítésével együtt, 

b) tájékoztatás céljára a honlapunk üzemeltetéséhez és optimalizálásához, 

c) az aktuális újdonságokat tartalmazó információk elkészítéséhez és kiküldéséhez, az ellenőrzés lés tanúsítás, valamint egyéb szolgáltatások fejlesztéséhez és leírásához az ellenőrzési szerződésben foglaltak teljesítésének keretében, 

d) a pályázók szakmai és személyes képességeinek értékeléséhez és a nyitott pozíciók betöltéséhez. 

4. Alapvető jogok a személyes adatatok kezeléséhez a GDPR szerint 

Az adatkezelés (a) érdeklődés és az ellenőrzési rendszerbe történő belépéssel kapcsolatos kérdései megválaszolásához beleértve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos szerződésekhez árajánlat készítése, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A weboldalunk működtetéséhez és optimalizálásához szükséges adatkezelés (b) a meglévő szerződések teljesítésén, valamint a megfelelő szolgáltatásokra vonatkozó szükséges információkon alapul. 

Tájékoztatás céljára szolgáló adatkezelés (c) történik előszerződés alkalmával illetve szerződéskötéskor. 

Az adatkezelés (d) a pályázati eljárások összefüggésében a hozzájárulás jogalapján, a szerződéskötést megelőző intézkedéseken és a jogos érdek jogalapján alapul, nevezetesen az adott pozícióval szembeni megfelelőség ellenőrzésére. 

Amennyiben Ön már partnerünk vagy szeretne a jövőben az lenni, tehát rendelkezik érvényben lévő szerződéssel vagy szerződést kíván kötni velünk, akkor – az ellenőrzési szerződés értelmében – az ellenőrzési és tanúsítási folyamathoz szükséges (meghatározott) személyes adatokat köteles rendelkezésünkre bocsátani. 

5. Személyes adatok címzettjei 

Ügyfeleink személyes adatai az alábbi célokra kerülnek felhasználásra. 

a) Az ellenőrzési és tanúsítási tevékenységgel kapcsolatban: hatóságok részére; ellenőrző szervezet váltása esetén a másik tanúsító szervezet részére; egyéb privát sztenderdeknek megfelelő tanúsító szervezetek részére, amennyiben az a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges; az ISO 17065 szabvány értelmében a tanúsítványok (EASY-CERT honlapon történő) közzétételekor; akkreditált laborok részére. 

Adott esetben személyes adataikat biztosító társaságok, bankok, adóhivatal, valamint könyvelő cégeknek továbbítjuk. 

Ezen kívül személyes adataikat rendelkezésre bocsátjuk a postai levelezések miatt a Magyar Posta részére. b) A honlapunk működtetéséhez és optimalizálásához: a honlapunk grafikusai és adminisztrátorai részére. c) A PR és marketing keretében a garfikusok, lektorok, valamint a nyomtatással megbízott személyek részére. d) A pályázati anyagokat, illetve az álláspályázatok anyagait belső nyilvántartási rendszerben kezeljük. 

Ezen kívül a Bio Garancia vállalja, hogy személyes adatait harmadik fél részére nem adja tovább, kivéve ha jogilag vagy a hatóság döntése alapján erre nem kötelezik. 

6. Személyes adatok harmadik ország részére történő továbbítása 

Az ellenőrzési és tanúsítási tevékenység eredményeként szükséges, hogy személyes adatait Magyarországon kívülre, vagy az Európai Únió gazdasági országain túl (kiváltképpen Svájc felé) továbbítsuk. Svájc, mint harmadik ország megfelelő adatvédelmi szabályozással rendelkezik (DSAV). 

7. Személyes adatok tárolásának, illetve kezelésének időtartama 

Az általunk kezelt személyes adatait csak addig tároljuk, amíg a kezelés célja nem teljesül. Az adattárolás kritériumai az alábbiak: 

a) Az ellenőrzési és tanúsítási tevékenység keretében: ha az akkreditáló hatóság követelményeit és az egyéb jogszabályban rögzített tárolási időt is figyelembe vesszük, akkor az ellenőrzési szempontból releváns adatok tárolásának időtartama minimum 8 év. A megőrzés további kritériumai, olyan egyéb kötelezettségek, melyek teljesítik az igazolási kötelezettséget, valamint törvényes jog szerinti elévülés időtartama (jogi alapoktól függő időtartam). 

b) Honlapunk működtetése és optimalizálása: a látogatói statisztikához személyes adatokat nem tárolunk. 

c) PR és marketing tevékenység: mindaddig, amíg az ügyfelünkkel szerződéses viszonyban állunk, illetve érdeklődők esetén az adott írásbeli hozzájárulás kézhezvételéig. 

d) Pályázati eljárás: Az adatokat a pályázati eljárás befejezését követő 7 hónapig tároljuk, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre. Amennyiben a nyilvántartásba vételhez beleegyezését adja, személyes adatai tárolásának időtartama az adott hozzájárulás visszavonásáig érvényes. 

8. Jogai 

Az adatkezeléssel érintett személyek az adatvédelmi jogszabályok értelmében a következő jogokkal rendelkeznek, amennyiben ezek nem ütköznek szerződéses viszonyunkkal: 

• személyes adatainak hozzáféréséhez való jog; 

• személyes adatainak helyesbítéséhez, törlésének kérvényezéséhez vagy kezelésének, ill. korlátozásához való jog, ahol a Bio Garancia-val szerződési viszonyban álló ügyfél ellenőrzési szerződésben foglalt vagy kiegészült feltételei érvényesek; 

• személyes adatkezelés tiltásához való jog, ahol a Bio Garancia-val szerződési viszonyban álló ügyfél ellenőrzési szerződésben foglalt vagy kiegészült feltételei érvényesek; 

• adathordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben személyes adataiban bármilyen változás következik be, a köztünk fennálló ellenőrzési szerződés értelmében, kérjük, hogy 1 héten belül írásban tájékoztasson. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelemre vonatkozó igényeit más módon megsértették, panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál. 

Az Ön hozzájárulásával történő adatkezelést, írásban (elegendő e-mailben) bármikor visszavonhatja az info@bio-garancia.hu címre címezve. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti, jóváhagyás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét. 

9. Más weboldalakhoz kapcsolódó linkek 

Honlapunk más weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Az itt ismertetett adatvédelmi nyilatkozat azonban nem vonatkozik ezekre a weboldalakra. Ezért arra kérjük Önt, hogy közvetlenül látogassa meg ezeket a honlapokat, hogy megismerhesse az adatvédelme vonatkozó információikat. A Bio Garancia ezen weboldalakon vagy tartalmukon végrehajtott műveletekért/intézkedésekért nem vállal felelősséget. 

10. Webszerver-protokoll 

A Webszerver bizonyos személyes adatokat automatikusan felismer, mint pl. az Ön IP-címét, a dátumot és időt, a böngésző felhasználókliensét, valamint a mentett céloldalt. Ezek az adatok technikai okokból 2 hétig tárolásra kerülnek, majd automatikusan törli a rendszer. 

11. Sütik (Cookies) 

Honlapunk úgynevezett sütiket használ. Ezek rövid, egy sor karaktert tartalmazó kódok, amelyeket a böngésző segítségével a számítógépén tárolunk. Nem ártalmasak. A sütikkel a következő adatok kerülnek rögzítésre: nyelvi beállítások, felhasználói látogatások száma és ideje. Webhelyünk úgynevezett “ideiglenes-sütik”-et („Session-Cookies“) használ. Ezek olyan sütik, amelyek csak a weboldal látogatásakor aktívak. Így az “ideiglenes sütik” időben korlátozottak és minden esetben törlődnek, amikor a böngésző/fül bezáródik. Sütiket használunk annak érdekében, hogy felhasználóbarát ajánlatokat és szolgáltatásokat nyújtsunk. Egyes sütiket a felhasználó gépe tárol, amíg azokat nem törli. Ezzel lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatás során. Amennyiben ezt nem szeretné, akkor beállíthatja a böngészőt, mely tájékoztatja Önt a sütikkel kapcsolatos beállításairól és a sütiket csak egyedi esetekben engedélyezi. A sütik letiltása korlátozhatja weboldalunk akadálytalan működését. 

12. Web-elemzés (Web-Analyse) 

Honlapunk a Google Analytics Google Inc., a Gordon House Barrow St Dublin 4 Írország webes elemzési szolgáltatásainak funkcióit használja. Ebből a célból olyan sütiket használnak, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal használatának elemzését. Az így létrehozott információ továbbításra kerül a szolgáltató szerverére és ott tárolódik. Egyes sütik az Ön eszközén kerülnek tárolásra, amíg azokat nem törli. Böngészőjének beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását. A sütik letiltása korlátozhatja weboldalunk akadálytalan működését. Az IP-cím rögzítésre kerül, azonban az utolsó számhely törlésével megmarad az anonimitás. Ennek eredményeként csak hozzávetőleges lokalizálás lehetséges. Az ide vonatkozó adatfeldolgozási szerződés a szolgáltatóval megkötésre került. 

13. Adatbiztonság 

Az adatokat az Európai Unión belül található szolgáltató biztosítja. Mind a Bio Garancia, mind a szolgáltató technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz, hogy megvédje az Ön által megadott adatokat a manipulálástól, adatvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. A kellő gondosság megfelelõen magas színvonalának megõrzésére tett erőfeszítéseink ellenére, nem zárható ki, hogy az interneten keresztül megadott információt mások is megtekinthetik és felhasználhatják. Felhívjuk figyelmét, hogy cégünk semmilyen felelősséget nem vállal az adatátvitel és / vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés miatt okozott károkért (pl. az e-mail fiókon vagy telefonon keresztül történő hacker támadás, postai levelek eltulajdonítása). 

14. Adatvédelmi nyilatkozat módosítása 

A folyamatos fejlesztés részeként az adatvédelmi nyilatkozat további módosításokon mehet keresztül. A honlapunkon bekövetkezett valamennyi változásról időben tájékoztatjuk. Adatvédelmi Nyilatkozatunk aktuális verziója elérhető honlapunkon. 

2018. május