2018.11.16. - 2018. évi VP-ÖKO pályázat

2018.10.29-én megjelent a VP4-11.1.-11.2.-18 „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázat. 

Az alábbiakban összefoglaljuk, mire kell odafigyelni az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerébe történő bejelentkezéskor. A pályázat kiírása az alábbi címen érhető el: Pályázati kiírás

A pályázat beadásának időintervallumát a folyamatosan frissülő pályázati kiírásban olvashatják (a jelenlegi kiírás szerint 2018. december 1. és 21. között lehetséges). 

A beadáskor csatolni kell a tanúsító szervezettel, azaz partnereink esetén a velünk kötött tanúsítási (korábban ellenőrzési) szerződést. 

Szerződést a mezőgazdasági vállalkozó/vállalkozás tevékenységének ismeretében kötünk. Kérjük, hogy a szerződést és az adatközlő lapokat pontosan kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt kinyomtatva, aláírva juttassák vissza hozzánk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy nincs lehetőségünk csak a pályázatba bevont területek ellenőrzésére és tanúsítására, a 834/2007 EK rendeletben foglaltak szerint a mezőgazdasági üzem valamennyi tevékenysége ellenőrzés hatálya alá tartozik. 

Az ökológiai növénytermelés és állattartás részletes szabályait megtalálják a 889/2008 EK rendeletben, illetve az INFO-02 vagy INFO-03 tájékoztatónkban. Az alábbiakban a pályázatban esetlegesen érintett tevékenységekhez kapcsolódóan azokat a kulcsfontosságú előírásokat emeljük ki, amelyek alapján eldönthetik, vállalható-e az öko ellenőrzés és tanúsítás vagy sem.  

Párhuzamos termelés tilalma 

A 834/2007 EK 11. cikkében és a 889/2008 EK rendelet 40. cikkében leírtak szerint a mezőgazdasági üzem egészét az öko rendeletnek megfelelően kell művelni. Bizonyos feltételek fennállása esetén azonban lehetséges öko és nem öko üzemegység kialakítása, azaz párhuzamos termelés, az alábbiak szerint: 1.Egyéves növények esetén ugyanaz a növényfaj nem termeszthető az öko és nem öko egységben. 2.Évelő kultúrák (jellemzően ültetvények) esetén ugyanaz a növényfaj az első terület bejelentésétől kezdve legfeljebb 5 évig tartható párhuzamos termelésben, de ebben az esetben átállási tervet kell készíteni, melynek megvalósítását a Pest Megyei Kormányhivatal évente felülvizsgálja. 3.Kaszált és kettős hasznosítású (azaz legeltetett és kaszált) gyepterületeket, ideértve az állandó és ideiglenes gyepeket is, egyáltalán nem lehet párhuzamos termelésben tartani, azaz ha egy gyepterület bejelentésre kerül, az összes többi gyepterületet is be kell jelenteni. Az öko rendelet lehetőséget ad arra, hogy kizárólag legeltetéssel hasznosított területek (pl. hegyi legelőkön) párhuzamos termelésben legyenek hasznosítva, de a magyarországi gyakorlat alapján arra kell készülni, hogy az összes gyepet be kell jelenteni. 4.Oktatási, kutatási intézmények, illetve vetőmagtermelés esetén bizonyos feltételek meglétekor lehetséges a párhuzamos termelés, ezeket az eseteket a rendelet részletezi. 5.Állatfajok esetén egy fajhoz tartozó egyedek nem tarthatók párhuzamosan. Az elkülönítést tehát nem tenyészet szinten vagy eltérő hasznosítási formában, hanem faj szinten kell megvalósítani. 

Területek bejelentése 

Kérjük, valamennyi, az egységes kérelmen szereplő és azon nem szereplő, de az üzem művelésében álló területet soroljanak fel a vetéstervben. 

A bejelentkezéskor kell megadni, melyik területüket fogják az öko, illetve a nem öko egység részeként művelni. A bejelentkezés során a területi adatok (helyrajzi szám, blokkazonosító, blokktérkép) mellett kérjük az átállásba vont területek földhasználati lapjait is mellékeljék. Az öko ellenőrzési rendszerbe történő bejelentkezéshez nem szükséges a parcellák mérési jegyzőkönyveinek csatolása, a poligon adatok a pályázat beadásához szükségesek. 

Csatolandó dokumentumok: • 2018. évi egységes területalapú kérelem, blokktérképekkkel együtt • Öko területek földhasználati lapjai • Kitöltött Adat-03 

Növénytermesztés szabályai A talaj termékenységét többéves vetésforgóval, pillangós növények termesztésével, zöldtrágya vetésével kell fenntartani. Nitrogén műtrágya nem használható. Nem öko állatoktól származó szervestrágya felhasználható, amennyiben az állattartás nem iparszerű (ketreces baromfi és nyúltrágya, valamint taposórácsos istállóból származó sertés hígtrágya ezért nem megfelelő, de a mélyalmos rendszerben tartott vagy szabadtartású állatoktól származó trágya megfelelő). Az inputanyagok (termésnövelők és növényvédőszerek) amennyiben a 889/2008 EK rendelet I. mellékletében szereplő alapanyagok, termékek, illetve a II. mellékletben szereplő hatóanyagot tartalmazzák, és magyarországi forgalombahozatali engedéllyel rendelkeznek, az engedélyokiratban foglaltak szerint használhatók. A felhasználható termésnövelő anyagok és növényvédőszerek listáját a bejelentkező csomag részeként az érdeklődők részére megküldjük. Az engedélyokirattól eltérő használatot, vagy Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező termék használatát a (1107/2009 EK rendelet 53 cikk „Növényvédelmi szükséghelyzetek) a NÉBIH NTÁI Engedélyezési Osztálya engedélyezhet. 

A rézfelhasználás mennyiségileg korlátozott: 6kg/év/ha. 

A rendelet értelmében ökológiai gazdálkodásban felhasználható vetőmagot és vetőburgonyát kell vetni. Amennyiben nincs a hazai öko vetőmag adatbázisban a termeszteni kívánt fajtából vetőmag, akkor a tanúsító szervezet az üzem kérésére engedélyezheti nem öko (kezeletlen) vetőmag használatát. Palántázott növények esetén a palántanevelés is ellenőrzés hatálya alá tartozik. Egyéb szaporítóanyag eredetével kapcsolatosan (dughagyma, dugvány, oltvány) a rendelet nem tartalmaz előírást, viszont amennyiben a dugvány, oltvány nem szabadgyökerű, hanem konténeres, a közegnek meg kell felelnie a rendelet előírásainak. 

Magyarország területén a genetikailag módosított szervezet nem vethető, az öko rendelet ebben a tekintetben nem támaszt szigorúbb követelményeket. A vetőmagok eredetét, GMO mentességét a fémzárcímkével kell igazolni. 

Állatállomány bejelentése A pályázatban érintett összes gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába eső terület vonatkozásában átlagosan legalább 0,3 ÁE/ha/év állatsűrűséget kell biztosítani saját tenyészetben tartott legeltethető állat tartásával a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt. Az éves átlaglétszámba nem számíthatóak bele azok az egyedek, amelyek a VP3-14.1.1-16 „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című felhívás keretében az adott állategyedre ”Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség” kiegészítő támogatást kapnak. Jelentős pluszpontot kapnak a pályázók abban az esetben, ha az állatállomány is öko ellenőrzés alatt áll. 

Legeltethető állatfajok a szarvasmarha- és lófélék, kecskék és juhok, azaz a szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, kecske és juh

Kötelező nyilvántartások, dokumentumok A NÉBIH TIR 1350 kódszámú Tenyészet Igazoló lapja valamint a 1047-es ENAR Egyedleltár, és az üzemi egyedleltár szükséges az állatállomány bejelentéséhez. Az üzemi egyedleltárban jelöljük, hogy az egyes egyedek átállási ideje mikor jár le, az állati eredetű termékek (tej vagy hús) mikortól jelölhetők öko termékként. 

Az állatok eredete Az üzemben jelenleg nem ökológiai módon tartott állatállomány átállítható, de a későbbiekben az állatbeszerzésnek korlátai vannak. Ha az állomány már az ellenőrzési időszak alatt kerül kialakításra, a szarvasmarha és lófélék egyedei legfeljebb 6 hónaposak, a bárányok és kecskegidák a tenyészetbe kerüléskor legfeljebb 60 naposak lehetnek. Az állomány megújítású célú bővítése lehetséges, a kifejlett lófélék, illetve szarvasmarhafélék állományának legfeljebb 10%-ának, a kifejlett juhfélék és kecskefélék állományának legfeljebb 20%-ának megfelelő számú nőivarú, még nem ellett állat állítható be a tenyészetbe. 10-nél kevesebb egyedet tartó üzemek esetén évente 1 nőivarú, még nem ellett egyed vonható be. Az állomány jelentős bővülése – pl. fajtaváltás – esetén ez a arány a Pest Megyei Korményhivatal előzetes engedélyével 40%-ra emelhető. Hímivarú állatok tenyésztési céllal bármilyen életkorban bevihetők az üzembe. 

Takarmányozás A pályázatban érintett állatfajok növényevők. Nem ökológiai eredetű, azaz konvencionális szálas vagy szemes takarmányt egyáltalán nem lehet takarmányozásuk során felhasználni. Takarmányukhoz legfeljebb 1%-ban lehet érzékszervi tulajdonságokat javító aromaanyagokat (mezőgazdasági alapanyagokból nyert kivonatokat), illetve takarmányozási célú élesztőt keverni. Ásványi eredetű takarmányalapanyagok, takarmány adalékanyagok a 889/2008 EK rendelet VI. mellékletének felsorolása alapján használhatók. 

Gyógykezelés Megelőző és az állományszintű kezelések (ivarzás szinkronizálás, megelőzési célú antibiotikum vagy kokcidiosztatikum adása) nem engedélyezettek, de egyedi célú gyógykezelés lehetséges, egy évnél hosszabb ideig élő állatok esetén évi 3 kezelés, 1 évnél rövidebb életű állatok esetén legfeljebb 1. A állatorvosi utasításra elvégzett kezelést állatorvosi naplóban kell feljegyezni, a kezelt állatot azonosítani kell. A külső és belső élősködők elleni kezelések és a kötelező immunizálás nem tartozik bele az elvégezhető 1 vagy 3 kezelésbe. 

Csatolandó dokumentumok: • NÉBIH ENAR 1047 aktuális másolata • NÉBIH TIR 1350 aktuális másolata • Üzemi egyedleltár • Istállók, kifutók adatai (Adat-01 nyomtatványon megadva), méretarányos helyszínrajzok 

A pályázat ökológiai gazdálkodást érintő, szakmai részével kapcsolatos kérdés esetén várjuk levelét központi e-mail címünkre: info@okogarancia.hu
Cégünk telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon (hétvégék kivételével) 8.00 és 16.00 között elérhető. 
További kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal.