Demeter

Demeter

A Demeter gazdálkodás gyökerei 1924-re nyúlnak vissza, és Rudolf Steiner nevéhez fűződnek. Az ő antropozófiai nézetein alapuló „Mezőgazdasági kurzus” jelenti az alapját a biodinamikus gazdálkodásnak, amely gazdálkodási mód jellegzetessége a speciális preparátumok (meghatározott módon előállított növényi és ásványi szubsztanciák) használata és a kozmikus ritmusok figyelembe vétele, hiszen Steiner szerint a mezőgazdaság összefügg a kozmosz egészével. A Demeter termékek termelése és feldolgozása holisztikus módon, a természettel összhangban történik, tehát az emberek, állatok, növények és a talaj számára egyaránt megfelelőek a körülmények, és életerőik ideális módon kibontakozhatnak. A Demeter gazdák gazdaságukat élő, egyedi organizmusnak tekintik, ahol minden szerv támaszkodik a többire. Ennek megfelelően a gazdaságban csak annyi állatot tartanak, amennyit a gazdaságban termelt takarmánnyal el lehet látni, ezen állatok annyi trágyát termelnek, amennyi a talaj termékenységének fenntartásához, a növények termesztéséhez szükséges. A Demeter gazdaságok a növénytermesztésben is saját speciális készítményeket használnak, és a beteg állatok kezelésében is a homeopátiás készítmények használatát preferálják. A feldolgozás során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a termékek minél több természetes tulajdonságot megtartsanak. A holisztikus szemlélet a feldolgozás során is megmarad. A Demeter címkét viselő termékek megfelelnek a fogyasztók legmagasabb minőségi követelményeinek, védjegye világszerte ismert és elismert.

Fogyasztói előnyök

A Demeter a biodinamikusan előállított élelmiszerek védjegye. Ez a legrégebbi biocímke, amely ráadásul a legszigorúbb előírásokkal rendelkezik. A Demeter név jelzi a biodinamikus módszer spiritualitással való kapcsolatát. A Demeter tanúsítás után kiállított tanúsítvány felhatalmazza a gazdálkodót, hogy termékeit a Demeter védjeggyel lássa el. Minden biodinamikus gazda kutató és alkotó. Amit a gazdák tanfolyamokon megtanulnak, saját egyedi módon alkalmazzák a gazdaságaikra, miközben új és továbbfejlesztett módszereket dolgoznak ki, amelyek összhangban állnak a mezőgazdasági környezet egyéni körülményeivel. A Demeter ellenőrzés más ellenőrzésekkel is kombinálható, így időt és pénzt takarítva meg Önnek.

Alapelvek

Követelményrendszerük kiterjed nemcsak a mezőgazdasági termelőkre, de a feldolgozókra is, így pl. sörkészítőkre, illetve szabályaik között részletesen megtalálhatók a tárolással, tisztítással, fertőtlenítéssel, valamint a védjegyhasználattal kapcsolatos feltételek is. Követelményrendszerük legújabb változata a szervezet hivatalos honlapjáról már letölthető. Az követelényrendszerben megjelent a Demeter átállási címke használatának feltételrendszere. A társadalmi felelősségvállalás a BFDI (Biodynamic Federation – Demeter international) standard egyik alapelve, ideértve az emberi jogok tiszteletben tartását, ennek szigorúbb szabályozása is megtalálható az újabb kiadásban.
A Demeter követelményrendszere az Európai Unió és egyéb szervezetek követelményeinél jóval szigorúbb feltételeket támaszt a tagjaival szemben, amelyek mellett ugyancsak be kell tartani a biodinamikus gazdálkodás speciális előírásait is. A termelőkre vonatkozó szabályok közül kiemelnénk az alábbiakat:
- a teljes üzemben biodinamikus gazdálkodást kell folytatni (beleértve az állattenyésztést is), tehát a gazdaság átállítása csak teljes üzemi szinten lehetséges;
- a magas természetvédelmi célú területeket fenn kell tartani, ennek megfelelően a gazdaság területének legalább 10%-a biodiverzitási célú területként kell
szerepeljen;
- mezőgazdasági üzemek állattartás nélküli Demeter tanúsítása kevés kivételtől eltekintve nem lehetséges. A minimális állatsűrűség 10 és 40 ha termőterület
esetében 0,1 ÁE/ha, 40 ha feletti termőterületnél 0,2 ÁE/ha;
- a saját állatoktól származó trágyával kijuttatott hatóanyagok mennyisége korlátozott (112 kg N/ha/év és 40 kg P/ha/év), míg a vásárolt szerves trágyával
legfeljebb 40 kg/ha/év N-hatóanyag juttatható ki;
- az állatok szarvtalanítása nem engedélyezett, mivel a szarv fontos érzékelő és kommunikációs szerv, befolyásolja az energiaegyensúlyt és az emésztési
folyamatokat, ezen keresztül a trágya minőségét;
- a felhasználható növényvédő szerek és termésnövelő anyagok száma korlátozott. A (biodinamikus preparátumokon kívül) felhasználható készítményeket a
FIBL által vizsgált és jóváhagyott készítmények jelentik, ez a lista az interneten elérhető;
- kijuttatott réz mennyiségének korlátozása (a kijuttatott réz-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 3 kg/ha/év mennyiséget 7 éves időtartamra számítva
és lehetőség szerint alkalmanként legfeljebb 500 g/ha réz-hatóanyagot kijuttatva);
- a biodinamikus preparátumok használata kötelező. A preparátumokat lehetőség szerint az adott gazdaságban, vagy egy másik biodinamikus gazdasággal
együttműködve együtt kell elkészíteni. Minden szerves trágyát (istállótrágya, komposzt) kötelezően kezelni kell a preparátumokkal, mivel ezek kifejezetten
támogatják az életfolyamatokat, használatukkor kiegyensúlyozó, harmonizáló hatást figyelhetünk meg. Az alkalmazott gyógynövények – cickavirág, kamilla,
csalán, tölgyfa-kéreg, gyermekláncfű, macskagyökér – biztosítják, hogy a trágyából értékes komposzt legyen. A humuszpreparátum és a kvarclisztpreparátum
bizonyíthatóan növelik a talaj termékenységét, ezen preparátumok használata évente legalább egyszer kötelező a gazdaság minden területén! Összetett
preparátumok (pl. trágyakovász) használata javasolt azokon a területeken, ahova oltott (preparátummal kezelt) trágyát nem juttatnak ki.

Amennyiben úgy dönt, hogy gazdaságát a Demeter irányelvek szerint szerenté működtetni és Demeter védjeggyel ellátott terméket kíván termelni, akkor közvetlenül a szervezettel kell felvennie a kapcsolatot. Az átállás tervezéséhez egy Demeter szaktanácsadó segítségével átállási tervet kell készíteni, amely tartalmazza a legfontosabb, üzemre jellemző sarokpontokat és az átálláshoz vezetó út legfontosabb mérföldköveit. Az átállási tervet az átállás alatt követni kell. A https://www.biodynamic-advisors.org/ oldalon, Magyarország (Hungary) országnévre keresve megtalálható az adott országban elérhető szaktanácsadók névsora és elérhetősége.
A Demeterrel történt szerződés megkötését követően egy, a Demeter ellenőrzések végzésére jogosult ellenőrző szervezettel is szerződést kell kötni, amely ez esetben az államilag akkreditált, független, elismert ellenőrző és tanúsító szervezet, a Bio Garancia Kft. Az ellenőrzésre éves gyakorisággal kerül sor, amely után az ellenőrző szervezet a Demeter ellenőrzés dokumentumait megküldi a Demeter International részére. A Demeter International tanúsító munkatársai az ellenőrzés során készített dokumentumok sikeres értékelése után kiállítják a gazdaság részére a tanúsítványt.

Weboldal

Link

Feltételrendszer

Link

Kapcsolattartó