Bio Austria

Bio Austria

Európában az ökológiai gazdálkodás tekintetében Ausztria, Ausztrián belül pedig a Bio Austria a vezető szereplő, mivel több mint 13000 tagjával Európa legnagyobb biogazdálkodókat tömörítő szövetsége, a mezőgazdaság ökológiaivá válásának és az egészséges táplálék-ellátásnak a mozgatórugója. A szervezet célja, hogy az ökológiai gazdálkodás, a fenntarthatóság legyen a mezőgazdaság általános modellje, mindez a jövő generációi érdekében.
Ausztria a biogazdálkodást tekintve hosszú múltra tekint vissza. 1959-ben alapították meg az első ökológiai szervezetet. Ezt követően több szervezet is alakult, majd 2005-ben az ökológiai mezőgazdasági mozgalom egyesítése érdekében a szervezetek egyesültek, és megalapították a Bio Austria-t. A szervezet az osztrák biogazdálkodók érdekeit képviseli az osztrák és európai agrárpolitika kérdéseiben. A tanácsadói és képzési szolgáltatások széles skálája biztosítja a tagoknak, hogy megismerjék a legújabb fejleményeket, és mindig naprakészek legyenek.

Fogyasztói előnyök

A Bio Austria célja a szervezet tagjainak és partnereinek támogatása, illetve a lakosság tájékoztatása az ökológiai módon előállított termékek mindenki számára előnyös hozzáadott értékéről. Minőségbiztosítási rendszerük kiterjed a felhasznált alapanyagokra és a szervezethez tartozó gazdálkodókra is, akik azért választják a Bio Austria szervezetet, mert meg vannak győződve arról, hogy a biogazdálkodás hozzájárul a tiszta víz, a tiszta levegő, az állatjóllét, a talajterményekség stb. megőrzéséhez. De nyilván azért is, mert ezzel megragadják a biopiac által nyújtott lehetőségeket.
Az ökológiai gazdálkodás alapfeltételei a zárt ciklusokban történő gazdálkodás és az élő talaj, mint a földi élet hordozója, ezért intézkedéseik középpontjában az egészséges talaj áll, amely az egészséges növények és egészséges állatok, rajtuk keresztül pedig az egészséges táplálék előfeltétele. A minőségirányítási rendszer biztosítja, hogy a Bio Austria védjeggyel ellátott termékek megfelelnek ezeknek a szigorú követelményeknek. A Bio Austria márkavédjegyet kizárólag a Bio Austria által elismert tagok, illetve a Bio Austria együttműködő partnereinek bioterményei/biotermékei kaphatják meg.

Alapelvek

A Bio Austria egyesületével való együttműködéshez a szervezettel írásban kell szerződni, amely szerződésben a gazdálkodó kötelezi magát az irányelvek betartására. Az irányelvek nem csak a termelőkre, hanem a feldolgozókra is vonatkoznak, akik Bio Austria védjeggyel kívánják feldolgozott termékeiket ellátni. A feltételrendszer szigorúan szabályozza nem csak az alapanyagokat és a felhasználható segédanyagokat, de még a csomagolóanyagokat, csomagolást is. Részletes szabályokat alkottak meg a védjegyhasználatot illetően, amelyek szintén a feltételrendszer szerves részét képezik. A szervezet sok más szervezethez hasonlóan éves felülvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a tagok megfelelnek-e a Bio Austria által felállított, bizonyos pontokban az EU Bio rendelet előírásainál szigorúbb követelményrendszernek, amelyek közül kiemelnénk az alábbiakat:
- az átállás csak üzemi szinten lehetséges, tehát a gazdaság teljes átállása szükséges. Ez abban az esetben is érvényes, ha jogilag különálló, de egy irányítás alatt álló gazdasági egységekről van szó.
- a Bio Austria táblát ki kell helyezni a gazdaság területére;
- a szervezet előzetes engedélye szükséges a konvencionális gazdaságból származó trágya felhasználásához (ipari állattartásból nem származhat);
- bizonyos, a standardban meghatározott anyagok (talajjavító anyagok, növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) felhasználása csak a Bio Austria előzetes engedélyével történhet meg;
- a vetésfordó kialakításakor 20% talajjavító pillangós vetésforgóba építése;
- a rézkészítmények mennyiségének korlátozása.

Az írásbeli szerződés megkötését követően a Bio Austria irányelveinek betartását, ennek ellenőrzését, majd az ezt követő tanúsítást egy, az egyesület által megbízott, államilag akkreditált, független elismert ellenőrző és tanúsító szervezet végzi, mint amilyen a Magyarországon tevékenykedő Bio Garancia Kft. Sikeres ellenőrzést követően sor kerül a tanúsítvány kiállítására, amely igazolja a feltételrendszer maradéktalan betartását.
A írásbeli szerződés megkötése, majd az ezt követő ellenőrzés és tanúsítás után nyerhető el a védjegyhasználat joga, amennyiben az ellenőrzés során súlyos eltéréseket nem tapasztaltak. Amennyiben az ellenőrzés során nem-megfelelőségre derül fény, a Bio Austria szankciókatalógusa alapján szankció kiszabására kerülhet sor, amely a hiánypótlásra figyelmeztető felszólítástól egészen a szerződés felbontásáig, a védjegy-használat visszavonásáig, kártérítési kötelezettség kiszabásáig, a döntés nyilvánosságra hozataláig terjedhet.
Könnyebbséget jelenthet a Bio Garancia Kft.-vel szerződő partnereknek, hogy a Bio Austria által kiírt éves ellenőrzés az EU Bio rendelet szerinti ellenőrzéssel lehetőség szerint egy időben valósul meg, és a tanúsítás folyamata is egy lépcsőben megtörténik. Ráadásul az ellenőrzés más ellenőrzésekkel is kombinálható, így időt és pénzt takarítva meg Önnek.

Weboldal

Link

Feltételrendszer

Link

Kapcsolattartó

Máté Farkas Máté Farkas

Mezőgazdaság
+36-1/336-0533
m.farkas@bio-garancia.hu