Naturland

Naturland

A Naturland világszerte az egyik legnagyobb, az ökológiai mezőgazdasággal foglalkozó nemzetközi szervezet, amely az 1982-ben, a németországi Gräfelfing-ben történt alapítása óta kiemelkedő szerepet tölt be az ökológiai gazdálkodás számos területén. A világ számos országában gazdák tízezreivel, köztük méhészekkel, haltenyésztőkkel és halászokkal együttműködve igazolja, hogy az ökológiai, társadalmi és tisztességes gazdasági tevékenység csak nemzetközi együttműködés keretében valósulhat meg. Vallják, hogy a követelményrendszereknek nemcsak alkalmazhatónak kell lenniük, de az egyre növekvő igényeknek megfelelően új területekre is ki kell terjedniük, így a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés mellett irányelveik kiterjednek az ökológiai erdőhasználat, a textilgyártás és a kozmetika területeire is, ezzel olyan területeket is lefedve, amelyeket az EU ökológiai gazdálkodásra vonatkozó rendelete nem tartalmaz. A szövetség nézete szerint a fenntartható gazdálkodás mellett elkötelezett ökológiai gazdálkodás magában foglalja a természeti erőforrások fenntartható használatát, a társadalmi felelősségvállalást és a gazdasági teljesítmény fenntartását is, ennek megfelelően a Naturland „Fair” tanúsítás egyaránt jelenti az ökológiai, társadalmi és a tisztességes kereskedelem normáinak való megfelelést is.

Fogyasztói előnyök

A Naturland Németország egyik legnagyobb biogazdálkodással foglalkozó szövetsége. A Naturland termelők és feldolgozók az egyik legszigorúbb ökológiai feltételrendszer szerint tevékenykednek, amely feltételrendszer széleskörű, hiszen kiterjed az ökológiai növény- és állattenyésztéstől, az akvakultúrán, a fenntartható halgazdálkodáson és a feldolgozáson át a nem élelmezési célú területekig, mint az erdőgazdálkodás, a kozmetikumok és a textilek. Előírásaik tehát nem csak a termelőkre, hanem a feldolgozókra is vonatkoznak, így a kenyér és pékáruk, tej- és tejtermékek, sörök, feldolgozott húsárú (pl. kolbász) előállítói is ellenőrizhetők, tanúsíthatók. A feldolgozókra vonatkozó feltételrendszer szigorúságát tekintve egyenértékű a svájci Bio Suisse szabványokkal, viszont szigorúbb a német „Bio-Siegel” (német nemzeti ökocímke) követelményrendszerénél.
A Naturland az EU Bio rendelet előírásainál bizonyos pontokban szigorúbb feltételrendszerének betartatása mellett kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra, amelyet legalább ugyanolyan fontosnak tart, mint az ökológiai gazdálkodás irányelveinek betartását, ennek megfelelően az ellenőrzések során is kiemelt hangsúlyt kap ez a terület. A társadalmi felelősségvállalást érintő feltételrendszer nem csak az ellenőrzésnek, hanem a tanúsításnak is szerves részét képezi, lévén növeli a piacra jutás lehetőségeit.
Ezen szigorú feltételrendszernek való megfelelés szimbóluma a Naturland védjegy, amely biztosítja, hogy a termék valóban kiváló minőségű.

Alapelvek

Az egyesület fő célja a természettudományi ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával a természethez közel álló mezőgazdaság támogatása. A szervezet ennek megfelelően a fenntartható gazdálkodást szem előtt tartva, az első, biogazdálkodásra vonatkozó uniós szabályozást is megelőzve dolgozta ki feltételrendszereit, amelyeket azóta is fejleszt.
Amennyiben egy termelő Naturland védjeggyel ellátott terméket kíván termelni és forgalmazni, akkor közvetlenül a szervezettel szükséges felvennie a kapcsolatot. A szervezet tájékoztatja az érdeklődőket a szerződéskötés lépéseiről. Amennyiben létrejön az együttműködés, szerződés aláírására kerül sor a Naturland egyesület és a gazdasági szereplő között. A termelő aláírásával vállalja a Naturland előírások betartását, amelyek közül külön felhívnánk a figyelmet az alábbiakra:
- az átállás csak üzemi szinten lehetséges, tehát az egész gazdaságot/üzemet át kell állítani,
- ugyanaz a gazdasági szereplő nem lehet párhuzamosan ökológiai és konvencionális üzemegység felelőse;
- kiemelten felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szerződés aláírása nem jogosítja fel a termelőt a Naturland logó használatára, ehhez külön szerződést kell kötni a
Naturland Zeichen GmbH-val (Naturland védjegytársaság). A termékek csomagolásán az EU Bio Rendeletek (834/2007 EK rendelet, 889/2008 EK rendelet)
címkézésre vonatkozó előírásai alkalmazandók (logó és származási hely feltüntetésére vonatkozó előírások).
- a magasabb szintű állami szabályozást a Naturland előírások nem befolyásolják. Az EU Bio rendeletek (834/2007 EK rendelet, 889/2008 EK rendelet) és ezek
módosításainak betartása (is) kötelező.
A szerződéskötés után a Naturland egy független, államilag elismert ellenőrző szervezetet – például a Bio Garancia Kft-t – bízza meg az ellenőrzés lefolytatásával, tehát a termelőnek az ellenőrző szervezettel is szerződést kell kötnie, ami egyébként is szükséges az ökológiai szabályok betartását igazoló tanúsításhoz. Az átfogó ellenőrzés kiterjed a dokumentáció átvizsgálására (beszerzések, értékesítések, stb.), valamint a gazdaság szemléjére. Az ellenőrzés során jegyzőkönyv készül, amit a termelő és az ellenőr is aláír, bizonyítva ezzel a jegyzőkönyv hitelességét, majd a jegyzőkönyvet az ellenőrző szervezet továbbítja a Naturland felé. A Naturland tanúsító bizottsága az ellenőri jelentés alapján hozza meg tanúsítói döntését és állítja ki a gazdaság tanúsítványát. Nem megfelelőség feltárása esetén a termelőt/feldolgozót szankcionálják és további működésére vonatkozóan feltételeket állapítanak meg, amelyek betartását a következő ellenőrzésen kiemelten vizsgálják, lévén e feltételek betartása a következő évi tanúsítvány kiállításának feltétele. A Naturland ellenőrzés más ellenőrzésekkel is kombinálható, így időt és pénzt takarítva meg Önnek.

Weboldal

Link

Feltételrendszer

Link

Kapcsolattartó

Máté Farkas Máté Farkas

Mezőgazdaság
+36-1/336-0533
m.farkas@bio-garancia.hu