Biocyclic Vegan

Biocyclic Vegan

A Biocyclic vegan (biociklusos vegán) feltételrendszer a biociklusos vegán mezőgazdaság új átfogó követelményrendszere, 2017 óta az IFOAM (Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) által elismert magán feltételrendszer. A szervezet véleménye szerint a fenntartható gazdálkodás csak úgy valósítható meg, ha a természettől elvett és felhasznált erőforrásokat pótoljuk. Ezt a szemléletet tükrözi a biociklusos gondolat (bios=élet, cycle=ciklus), amelynek célja az egészséges életciklusok megőrzése vagy rehabilitációja. Olyan élelmiszerelőállítás kialakítása a cél, amely megfelel az embertársakkal, az állatokkal és a környezettel szembeni társadalmi, etikai és globális felelősségnek. Ez a termesztési forma kizár minden kereskedelmi céllal folytatott állattenyésztést és az állatok levágását, valamint nem engedélyezi állati eredetű inputok használatát sem. Kiemelt figyelmet fordítanak a biológiai sokféleség és az egészséges talajélet elősegítésére, a szerves ciklusok lezárására és a következetes humuszképzésre. A vegán feltételrendszert a berlini Adolf Hoops társaság (Adolf-Hoops-Gesellschaft mbH) szerkeszti, a társaság a biociklusos vegán minőséget tanúsító címke tulajdonosa is.

Fogyasztói előnyök

Egyre több tudományos tanulmány világít rá arra, hogy az állati eredetű élelmiszerek előállítása és fogyasztása súlyos negatív hatásokkal jár a környezetre, az éghajlatra, az egészségre, a társadalmi igazságosságra és az élelmezésbiztonságra nézve – globális szinten is. Emellett etikai szempontból a legnagyobb számban tenyésztett, tartott, szállított és levágott állatok esetén jellemző termelési feltételek már régóta nem fogadhatók el. Éppen ezért a vegán követelmények szerint gazdálkodók nem használnak sem állati trágyát (szilárd trágya, hígtrágya stb.), sem egyéb, állati ürülékből származó vagy állati eredetű anyagokat. Ezenkívül tilos a toll-, szőr-, a csont- és a vérliszt, a szarvforgács stb. használata. Ehelyett a talaj termékenységét olyan növényi és ásványi alapanyagok használatával kell fenntartani, mint például a zöldtrágya (hüvelyesek, pl. lóhere), komposzt- és humusztalaj, fermentált termékek vagy egyéb, fermentációs eljárással előállított növényi részek. Kiemelten hangsúlyozza a humusz , mint talajjavító, szénkiegyenlítő és tápanyagraktár használatának fontosságát és jótékony hatásait a talajéletre.
A vegán feltételrendszer szerint gazdálkodó termelők és feldolgozók által használható BIOCYCLIC VEGAN AGRICULTURE minőségi címke garantálja a fogyasztók felé az ellátási lánc minden szintjén a teljes átláthatóságot, valamint azt, hogy a vegán címkével jelölt termékeket nem csak ökológiai, hanem vegán elvek szerint állították elő. A követelményrendszer fontos elemét képezi a társadalmi igazságosság és a emberi jogok területe.

Alapelvek

A vegán feltételrendszer az ökológiai gazdálkodás német úttörője, Adolf Hoops (1932-1999) által a termesztési technikákkal és a társadalmi-ökológiai kérdésekkel kapcsolatos alapvető felismeréseken alapul. A vegán követelményrendszer nem csak a termelőkre, de a feldolgozókra, valamint a védjegyhasználatra is kiterjednek. Bizonyos előírások az Európai Unió ökológiai gazdálkodást szabályozó rendeleténél szigorúbb követelményeket támasztanak a tagokkal szemben, amelyek közül kiemelendők az alábbiak:

• a teljes gazdaság átállítása,

• vágási vagy kereskedelmi célú állattartás, szerves trágya és egyéb állati eredetű termékek használatának tilalma (a méhtartás bizonyos feltételek mellett
engedélyezett),

• biodiverzitási célú területeket kell fenntartani, a magas természetvédelmi értékkel bíró területek iírtása, tisztítása nem engedélyezett, ahogy a tarlóégetés sem,

• egész éven át tartó talajtakarás, átgondolt vetésforgó.

A biociklikus vegán tanúsítás megszerzéséhez a gazdálkodónak közvetlenül a BNS (Biocyclic Network Services Ltd.) szervezettel kell írásban szerződést kötnie, aláírásával a követelményrendszer betartását magára nézve kötelezően betartandónak ismeri el. Az írásbeli szerződés megkötését követően a vegán feltételrendszerben leírt irányelvek betartását és ennek ellenőrzését egy, a szervezet által megbízott, államilag akkreditált, független, elismert ellenőrző és tanúsító szervezet, Magyarországon a Bio Garancia Kft. végzi el. Az ellenőrzés más ellenőrzésekkel is kombinálható, így időt és pénzt takarítva meg Önnek. Az ellenőrzés során készített dokumentumokat az ellenőrző szervezet az ellenőrzést követően a németországi CERES (Certification of Environmental Standards GmbH) cég felé továbbítja, amely szervezet a tanúsítást végzi és amely a dokumentumok sikeres értékelése után kiállítja a gazdaság részére a tanúsítványt. Az ellenőrzésre éves gyakorisággal kerül sor, lehetőség szerint az EU bio rendeletnek megfelelő ellenőrzéssel egy időben. Amennyiben az ellenőrzés során nem-megfelelőséget állapítanak meg, szankció kiszabására kerül sor, amely figyelmeztetéstől a tanúsítás megtagadásáig terjedhet.

Weboldal

Link

Feltételrendszer

Link

Kapcsolattartó

Máté Farkas Máté Farkas

Mezőgazdaság
+36-1/336-0533
m.farkas@bio-garancia.hu