EU bio rendelet

EU bio rendelet

Az Európai Unió Tanácsa 2007-ben fogadta el a 834/2007/EK rendeletet, mely meghatározza az ökológiai termelés elveit, céljait és átfogó szabályait, valamint azt, hogy miként kell címkézni az ökológiai termékeket. Ezt a még hatályos rendeletet több bizottsági végrehajtási jogi aktus egészíti ki, melyek az ökológiai termékek előállításával, forgalmazásával és piaci értékesítésével foglalkoznak.

E jogszabályok összesége alkotja azt a jogalapot, mely meghatározza, hogy mely termékek – köztük az Unión kívüli országokból importáltak – értékesíthetők az EU-ban ökológiai termékként. A szabályozás arra is kitér, hogy az EU ökológiai logóját miként és milyen esetekben lehet használni. Az akvakultúrás termelésre és a bortermelésre további egyedi szabályok vonatkoznak.

A ökológiai gazdálkodás kialakulásának és elterjedésének kezdetén még nem léteztek előírások, a biotermékek előállítását szabályozó EU-bio jogszabályok.
Az évtizedek alatt, párhuzamosan az ökológiai gazdálkodás fejlődésével és térhódításával, a gazdálkodók részére szóló technológiai ajánlások előírásokká, standardokká forrták ki magukat, s kialakult az ellenőrzés-tanúsítás rendszere.
Az előírások rögzítését és az ellenőrzés szükségességét a piac globalizációja, az új kereskedelmi csatornák kialakulása tette szükségessé. Mindaddig, míg a fogyasztók közvetlenül a termelőtől vásárolták az élelmiszert és a kereskedelem bizalmi viszonyra épült nem volt szükség tanúsításra.
Az 1900-as években minden országban, első sorban egymásól függetlenül, de egymás munkáját figyelve, kialakult az ökológiai gazdálkodás szabályozása, feltételrendszere, majd az ellenőrzés és tanúsítás rendszere.

A piacok globalizálódása, a kereskedelem mai formájának kialakulása, személytelenné válása szükségessé tette, hogy az ellenőrzési rendszer által a hamis termékeket kiszűrjék a piacról, egyaránt védve ezzel a fogyasztókat és a termelőket.

Az Európai Unió első, ökológiai gazdálkodást szabályozó rendelete a 2092/91 EGK volt. Bevezetése nagy lépésnek számított nemzetközi szinten is, hiszen a biogazdálkodás közösségi szintű szabályozási alapjait fogalmazta meg.
Az EU-bio jogszabály minden gazdasági szereplőre kiterjedt, aki ökológiai termelésre utaló jelöléssel, címkével ellátott termékek előállításával, feldolgozásával, importálásával, illetve forgalmazásával foglalkozott. Első körben csak növénytermesztésre vonatkozó előírásokat tartalmazta, majd 2000-től állati eredetű termékekre vonatkozó része is elkészült. A termelésre vonatkozó előírások mellett meghatározta az ellenőrzési rendszerek kialakításának feltételeit, és az ökotermékek jelölésének szabályait.
A második EU-bio jogszabály, a jelenleg is hatályos 834/2007/EK rendelet 2009. január 1-én lépett érvénybe. Új szemléletének hátterében a Közös Agrárpolitikában megjelent környezetvédelmi és állatjólléti előírások, a fenntartható gazdálkodás ösztönözése, a biodiverzitás növelése állt. Ezen EU-bio jogszabályt kiegészíti a 889/2008/EK végrehajtási rendelet valamint az EU-n kívülről, ún. harmadik országokból történő importot szabályozó 1235/2008/EK rendelet.

Az EU-bio jogszabály hatálya jelenleg a következő termékekre terjed ki:
- élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek;
- feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek;
- takarmányok;
- vegetatív szaporítóanyag és vetőmag;
- valamint az élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztőkre is alkalmazni kell.

A vadon élő állatok vadászatából vagy halászatából származó termékek nem tekinthetők ökológiai termelésből származónak.
Nem tartozik továbbá a rendelet hatálya alá a kozmetikumok, textilek, háztartási vegyszerek tanúsítása. Ezeket kizárólag privát feltételrendszerek alapján vagy egy-egy ország saját előírásai alapján lehet tanúsítani.

Bioélelmiszer

Az ökológiai alapanyagokból készült termékek automatikusan nem jelölhetők bioélelmiszerként, hiszen nem csak a mezőgazdasági termelésre, hanem a feldolgozásra, a bioélelmiszerek előállítására, illetve a biotermékek kereskedelmére is vonatkoznak az EU-bio rendelet előírásai.
A bio ellenőrzés és biotermékek tanúsítása szempontjából nem csak a klasszikus feldolgozó tevékenységek, mint egy bizonyos feldolgozott termék pl. lekvár, májkrém előállítása számítanak feldolgozásnak, de azon tevékenységek is, amikor valaki egy bioterméket, bioélelmiszert csomagol illetve jelöletlen csomagolt termékeket felcímkéz.
A növénytermesztés illetve állattenyésztés során a párhuzamosság, azaz a bio és nem biotermékek előállítása szigorúan szabályozott, csak bizonyos feltételek mellett lehetséges.
Feldolgozóüzemek esetén lehetőség van arra, hogy egy üzemben bio és nem bio élelmiszerek előállítása is történjen amennyiben a feldolgozások egymástól időben (a bio feldolgozás másik napon történik) vagy térben (külön gépen, gyártósoron történik a bio feldolgozás) elkülönül. A biotermékeket pedig szintén egymástól időben vagy térben elkülönítve kell tárolni.
A feldolgozás során gondoskodni kell arról, hogy a bioélelmiszerek ne szennyeződhessenek nem engedélyezett anyagokkal vagy termékekkel, valamint az egyes tételek a feldolgozás és raktározás során ne keveredhessenek, ezáltal nem bioélelmiszer ne kerüljön forgalomba ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel.

A bioélelmiszerek összetételére vonatkozóan a következő előírásokat tartalmazza a rendelet:

• a bioélelmiszereket főként ökológiai gazdálkodásból származó mezőgazdasági eredetű összetevőkből kell előállítani. Mivel a víz és a konyhasó nem mezőgazdasági eredetű összetevők, így azokat nem kell számításba venni.
• Kizárólag olyan nem ökológiai összetevőket, illetve adalék és segédanyagokat lehet használni a bioélelmiszerek előállítása során, melyet az EU-bio rendeletek engedélyeznek.
• Az ökológiai gazdálkodásra történő átállásból származó növényi termékekből előállított bioélelmiszerek csak egyetlen mezőgazdasági eredetű növényi összetevőt tartalmazhatnak.
• Ökológiai gazdálkodásból származó összetevő nem lehet jelen ugyanazon nem ökológiai formájú vagy átállásból származó összetevővel együtt.
• Az összetevők, valamint adalék és segédanyagok nem lehetnek GMO-k vagy GMO felhasználásával előállított termékek.
• Az ionizáló sugárzás alkalmazása tilos a bioélelmiszerek vagy biotakarmányok, vagy a bioélelmiszerekben vagy biotakarmányokban felhasznált nyersanyagok kezelésére.

A gyártónak minden esetben meg kell győződnie arról, illetve az ellenőrző szervezet részére igazolnia kell, hogy ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagokat használt fel.
Éppen ezért, minden alapanyag beszerzés esetén el kell kérnie a beszállítóktól azok érvényes tanúsítványát. A nyomonkövetés érdekében a termékek árukísérő dokumentumain (számlák, szállítólevelek) is minden esetben utalni kell azok ökológiai eredetére valamint fel kell tüntetni az ellenőrző szervezet kódszámát.

A feldolgozott ökológiai termékek, bioélelmiszerek címkéit (az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános kötelező jelölési elemek mellett), a következő jelöléssel kell ellátni:
• Az összetevők felsorolásában minden esetben fel kell tüntetni, hogy mely összetevők ökológiai eredetűek. Ez történhet úgy, hogy minden egyes ökológiai gazdálkodásból származó összetevő előtt feltüntetjük pl. a bio szót, vagy a bio összetevőket megcsillagozzuk és ahhoz készítünk egy magyarázatot.
• A címkéken fel kell tüntetni az EU-ökológiai logóját, mellyel egy látómezőben szerepeltetjük az utolsó feldolgozási műveletet (gyártás, csomagolás, címkézés) ellenőrző szervezet kódszámát, valamint a mezőgazdasági eredetű összetevők származási helyét.
• Amennyiben minden összetevő egy országból származik, az ország megjelölés elegendő pl. Magyar mezőgazdaság. Amennyiben az összetevők az EU-ból, de több országból származnak az EU-mezőgazdaság kifejezés használandó. „Nem EU-mezőgazdaság”, amennyiben a nyersanyagot harmadik országban termesztették vagy tenyésztették, „EU-/nem EU-mezőgazdaság”, amennyiben a mezőgazdasági nyersanyagok egy részét a Közösségben, másik részét pedig valamely harmadik országban termesztették vagy tenyésztették. A termék kereskedelmi megnevezésében/nevében nem kötelező feltüntetni, hogy bioélelmiszerről van szó, de a termékek egyértelmű jelölése szempontjából javasolt. Azon termékek esetén tüntethető fel az ökológiai gazdálkodásból származó/bio kifejezés a termék nevében, tehát akkor jelölhető egy termék bioélelmiszerként ha főként mezőgazdasági összetevőkből áll, melyek legalább 95%-a ökológiai, s kizárólag az EU-bio rendeletek által engedélyezett nem ökológiai, illetve nem mezőgazdasági eredetű összetevőket, adalék- és segédanyagokat tartalmazza, és az ott előírt korlátozásokat betartották.
• Amennyiben egy termékben egyetlen vagy néhány a rendelet által nem nevesített konvencionális mezőgazdasági eredetű összetevő van, akkor a termék nevében nem szerepelhet a bio kifejezés.
Az összetevők felsorolásában feltüntethető, hogy mely összetevők származnak ökológiai gazdálkodásból, azonban fel kell tüntetni az ökológiai összetevők teljes százalékos arányát a mezőgazdasági eredetű összetevők teljes mennyiségéhez képest. Ezen termékeken az EU-ökológiai logója nem tüntethető fel, azonban az ellenőrző szervezet kódszámának illetve a mezőgazdasági eredetű összetevők termelési helyének feltüntetése kötelező.
• Ilyen módon kell eljárnunk abban az esetben is, ha halászati/vadászati összetevőt tartalmazó termékről van szó. A termék címkéin az ökológiai termelésre vonatkozó hivatkozások kizárólag az ökológiai összetevőkkel kapcsolatban jelenhetnek meg (pl. hal bio olivaolajban).
• A bioélelmiszerek csomagolására minden olyan csomagolóanyag felhasználható, melynek élelmiszeripari felhasználása engedélyezett.

Fogyasztói előnyök

Az ökológiai gazdálkodás olyan mezőgazdasági módszer, amelynek célja, hogy természetes anyagok és eljárások felhasználásával állítson elő élelmiszereket. Ez azt jelenti, hogy az ökológiai gazdálkodásnak általában korlátozott környezeti hatása van.

Alapelvek

Az Európai Bizottság több rendeletet fogadott el az ökológiai termékek előállításával, forgalmazásával és piaci értékesítésével kapcsolatosan.

Weboldal

Link

834/2007/EK rendelet

Link

889/2008/EK rendelet

Link

1235/2008/EK rendelet

Link

Kapcsolattartó

Máté Farkas Máté Farkas

Mezőgazdaság
+36-1/336-0533
m.farkas@bio-garancia.hu