Bejelentkezés - Új ügyfelek

A Bio Garancia Kft. elősegíti az ökológiai gazdálkodók fenntartható fejlődését gyors és professzionális tanúsítási szolgáltatásai által. Cégünk több, mint 20 év tapasztalattal és nemzetközi háttérrel rendelkezik, melynek köszönhetően ügyfeleink száma folyamatosan növekszik. 

Fő feladatunk annak ellenőrzése, hogy az ökológiai termények/termékek az EU jogszabályban meghatározott előírások szerint kerültek-e termesztésre/előállításra, a termőterülettől a termékek polcra kerüléséig. Ha megkeres minket, szívesen állunk rendelkezésére az ökológiai tevékenységhez szükséges minden információval. Amennyiben úgy dönt, hogy regisztrál rendszerünkbe és szerződést köt velünk, a szerződés aláírásával egyidőben területei átállási ideje megkezdődik. Az EU bio rendelet követelményeinek attól a naptól számítva meg kell felelnie. Az év során fontos, hogy gazdálkodási tevékenységét dokumentálja (ehhez tájékoztató anyagaink is segítséget nyújtanak), valamint bizonyos adatokat majd jelentenie kell felénk. Az éves kötelezettségekről a weboldalunkon, valamint kollégáinktól értesülhet. 

Két lépcsős folyamatban, az ellenőrzés és a tanúsítás során ellenőrizzük, hogy a vonatkozó jogszabályokban szereplő követelményeket teljesíti-e. Ellenőrünk évente egyszer, előre egyeztetett időpontban ellenőrzi üzemét. Ezen felül végezhetünk Önnél még egy szúrópróba ellenőrzést is. Az ellenőr az ellenőrzés során elkészíti a jegyzőkönyvet az ott tapasztaltak alapján. Amennyiben eltérést tapasztal a jogszabálytól, meghatároz egy határidőt, ameddig a javító intézkedéseket Önnek teljesítenie kell. Magas rizikójú üzemnél kockázatértékelés alapján vagy egyéb gyanú esetén mintavétel is lehetséges. 

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet az EU bio ellenőrzés és tanúsítás szabályainak megfelelően egy tanúsító kollégánk felülvizsgálja. Tanúsító kollégánk, ha szükséges, módosítja az ellenőr által készített jegyzőkönyvet, intézkedéseket írhat elő, illetve meghatározza a termékek státuszát. Amennyiben az ellenőrzési jegyzőkönyv módosításra kerül, tanúsító kollegánk megküldi Önnek a módosított jegyzőkönyvet. Ezt követően Önnek lehetősége van 14 napon belül, írásban kifogást emelni az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban, ellenkező esetben azt elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az üzem tevékenysége megfelel a követelményeknek, cégünk kiállítja a tanúsítványt. A tanúsítvány visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig (legkésőbb a tanúsítást követő év januárjának végéig) érvényes, és igazolja, hogy a szóban forgó gazdálkodás megfelel a releváns EU és nemzeti jogszabályok követelményeinek. A tanúsítványon minden terményt és/vagy terméket feltűntetünk azok státuszával együtt. Ha az ellenőrzés és a tanúsítás díja nem kerül kifizetésre, nem áll módunkban tanúsítványt kiállítani. 

A cégünk által kiállított tanúsítványok az EASY-CERT tanúsítványkereső felületen elérhetők, mely partnereink számára közvetlen elérést tesz lehetővé tanúsítványaikhoz. Az EASY-CERT tanúsítványkereső felületnek köszönhetően a fogyasztók megbizonyosodhatnak az általuk vásárolt termékek státuszáról.    


Útmutató a bio tanúsítási rendszerbe történő regisztrációhoz

A következőkben szeretnénk átfogó tájékoztatást adni azok számára, akik fontolgatják, hogy belépnek a bio ellenőrzési rendszerbe. A belépés folyamata egyszerű, és kollégáink minden lépésben segítenek. 

Leendő ügyfeleink érdeklődését e-mailben és telefonon egyaránt szívesen fogadjuk. Tevékenységtől függően (növénytermesztés/állattartás, kereskedelem, feldolgozás) elektronikus úton küldjük ki bejelentkező csomagunkat, mely a következőket tartalmazza: 

1. információs anyagok a legfontosabb tudnivalókkal, feltételekkel és kritériumokkal. 

2. érvényes díjszabás, melynek segítségével kikalkulálható az ökológiai rendszerbe történő belépés éves költsége 

3. tanúsítási szerződés 

4. adatközlő lapok, melyeket már a bejelentkezéskor kérünk hiánytalanul kitölteni. 

A regisztrációhoz szükséges alapadatok (név, székhely, e-mail cím, telefonszám, tevékenység) megadása után a bejelentkező csomagot a kért e-mail címre kiküldjük, és az ebben meghatározott módon, elektronikus úton várjuk vissza a dokumentumokat. A nyilvántartásba vétel dátuma azonos a pontosan és hiánytalanul kitöltött szerződés, illetve adatközlő lapok beérkezésének dátumával. A bejelentkező csomag általunk is aláírt dokumentumainak másolatát, a szerződés szakmai vezetőnk elektronikus aláírásával érvényesített példányát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással, és az első részszámlával e-mail-ben küldjük el újonnan szerződött ügyfeleinknek.

Ha már belépett a bio ellenőrzési rendszerbe, az éves ellenőrzéssel kapcsolatban ellenőrünk fogja Önt keresni telefonon időpontegyeztetés és tájékoztatás céljából. Szóban, majd emlékeztető e-mailben is kiemeli azokat a dokumentumokat, melyeket az ellenőrzés gördülékeny levezetéséhez kérünk hiánytalanul előkészíteni (a vállalkozás könyvelésének teljes anyaga, gazdálkodási napló, földhasználati lap, zsákcímke, receptúrák stb). A személyes találkozón az adminisztrációs tevékenységek felülvizsgálata mellett sor kerül egy terepi szemlére is. Az ellenőr bármely üzemegységbe való belépését lehetővé kell tenni (növényvédőszer raktár, tároló, szárítóüzem, feldolgozóüzem, stb.). Az ellenőrzés során jegyzőkönyv készül. A bejelentett ellenőrzésre évi egy alkalommal kerül sor, de bizonyos esetekben szükség lehet pótellenőrzésre. Mindkettőt előre jelezzük és egyeztetjük Önnel. Szúrópróba ellenőrzésre viszont bármikor, bejelentés nélkül is sor kerülhet. 

A bio ellenőrzési rendszer szereplőjeként néhány szabálynak meg kell felelni, melyet már az átállás napjától kezdve be kell tartani. Ennek időpontja megegyezik a nyilvántartásba vétel/szerződéskötés napjával. 

A legfontosabbak mezőgazdasági üzemek esetén: 

- Ha a földhasználatában a bejelentett területeken kívül más táblák is vannak, ügyelnie kell arra, hogy növények esetében a nehezen megkülönböztethető (laikus számára nem egyértelmű) fajták termesztése, vagy állattartás esetén azonos állatfajok tartása nem lehetséges öko és konvencionális egységben egyszerre. 

- Az ökológiai gazdálkodás során ökológiai szaporítóanyagot kell felhasználni. Amennyiben azonban az adott növényből nem szerezhető be ökológiai gazdálkodásból származó szaporítóanyag, bizonyos esetekben lehetőség van konvencionális vetőmag és vegetatív szaporítóanyag felhasználására. Palánta esetében viszont csak ökológiait használhat fel. 

- Csak bizonyos növényvédőszerek és tápanyagutánpótlók használhatók a termesztéstechnológiában, melyről külön tájékoztatóanyagot talál honlapunkon. 

- A jogszabályban előírt átállási idő letelte után értékesítheti a terményét bioként. 

A legfontosabb tudnivalók feldolgozó üzemek és kereskedők/importőrök esetén: 

• A terméknek főként mezőgazdasági eredetű összetevőkből kell állnia (a hozzáadott víz és konyhasó figyelmen kívül hagyásával), az ökológiai összetevők eredetét a beszállítók érvényes tanúsítványával kell igazolni, a felhasználható nem ökológiai illetve nem mezőgazdasági eredetű összetevők, az alkalmazható adalék- és segédanyagok köre szigorúan szabályozott (lásd. 889/2008/EK r. 27. cikk, VIII. és IX. melléklet). 

• A bio alapanyagok átvétele során ellenőrizni kell, hogy a termék beszállítója ellenőrzés alatt áll-e és jogosult-e a termék ökológiai jelölésére, a szállítmány megfelelően le van-e zárva, és nem sérült-e meg a csomagolás, mely lehetőséget adhatott az áru manipulálására, szennyeződésére; a terméken a tanúsítványnak megfelelően szerepel-e az ökológiai eredetre való hivatkozás, valamint fel van-e tüntetve a címkén és az árukísérő dokumentumokon minden szükséges információ, valamint a mennyiség egyezik-e az árukísérő bizonylatokon szereplővel. 

• Az ökológiai termelésből származó termékeket - egy kívülálló számára is - egyértelműen azonosítható módon kell jelölni (pl. Ö, Á, K). 

• Gondoskodni kell a fizikai elkülönítésről, hogy a termékek konvencionális termékekkel ne keveredhessenek, illetve idegen vagy tiltott anyagokkal (pl. raktár-fertőtlenítő szerek, por) ne szennyeződhessenek. 

• Átlátható, pontos és naprakész készletnyilvántartást kell vezetni (termék megnevezése, jelölése, mennyisége, növekedés, csökkenés, beszállító, átvevő) oly módon, hogy abból az aktuális raktárkészlet bármikor megállapítható legyen. A nyilvántartásokban is minden esetben szerepelni kell az ellenőrzött termékek státuszának (pl. bio/öko vagy átállási), és az esetleges veszteségeket is fel kell tüntetni benne. 

A bio ellenőrzési rendszer keretében Önnek évente 2 számlát küldünk: az alapdíj összegéről szólót meglévő ügyfeleinknek az első negyedévben, új ügyfeleinknek a bejelentkezést követően, majd ellenőrzés után a területek alapján (termelők), illetve az ellenőrzési és utazási idő (feldolgozók, kereskedők) alapján kalkulált összeget.